top of page

MÓDSZEREIM

Kognitív Terápiás Eszközök

A kognitív terápia alapvető feltevése, hogy gondolkodásunk során gyakran előfordulnak olyan automatikus gondolatok, amelyek villanás szerűen jelennek meg és befolyásolják hangulatunkat. Ezek a gondolatok akaratlanok, egyediek és konkrét helyzethez kapcsolódnak. A kognitív terápia segítségével ezeket a gondolatokat a terápiában azonosítjuk, megkérdőjelezzük, és objektívebb, reálisabb gondolatokkal helyettesítik.

Miért jó ez nekem? 

A kognitív terápia nagyon struktúrált, jól átlátható és mivel racionális szinten dolgozik, mindenki számára megérthető. Egy olyan módszer, ami praktikus és tanulható (kicsit sem idegen vagy misztikus) eszközökkel segít kialakítani egészségesebb gondolkodási mintákat és segíti megérteni az érzéseket és hangulatot befolyásoló negatív és gyakran irreális gondolatoknak. 

Integratív Hipnoterápiás Eszközök
Imagináció (KIP)

A KIP (Katahym Imaginatív Pszichoterápia) folyamatában a terápiás munka nem a tudatos gondolkodással történik, hanem a tudattalan által megjelenített képi világban zajlik. A kliens olyan állapotban van, amely hasonlít az álmodáshoz, miközben folyamatos párbeszédben áll a terapeutával. A kliens elmond mindent, amit a képi világban lát, hall, érez és tesz, valamint azt, ami vele történik.

A tudattalan szimbólumokkal végzett tevékenység hatással van a tudattalan tartalmakra, lehetőséget teremtve ezzel a személyiség fejlődésére. Ez a módszer sokféle területen alkalmazható, beleértve a depresszió, szorongás, fóbiák, traumák, krónikus fájdalom, viselkedési problémák, és az önértékelési problémák kezelését is.​

Image by Luca Bravo
Ego State Terápia

Az ego-state terápia egy olyan módszer, amely azzal az elmélettel dolgozik, hogy az "én" nem egységes entitás, hanem több különböző részből áll. Ez nem csak pszichésen sérült emberekre vonatkozik, hanem az egészséges emberekre is. A több "én"- rész (ego-state) létrejöttét lehet a szokásos önazonosság, fontos személyek befogadása, valamint átélt traumák magyarázatául felhozni. Amit az "én"-részek megpróbálnak megvalósítani az rendszerint bizonyos szempontból adaptív, egy bizonyos szemszögből nézve kívánatos volt, de módszereik hosszútávon negatív következményekkel járhattak. A kliens és a terapeuta feladata ezért az, hogy ezeket a ezen célkitűzéseket egy pozitívabb összefüggésben újra kell alkotni. Tehát a módosult tudatállapotban zajló terápia célja az "én"-részek megszólítása, azaz az, hogy a személyiség különböző részei kommunikáljanak egymással, megnyitva ezzel az utat a hatékony személyiség újraszervezéséhez.

 

Miért jó ez nekem? 

Nem kizárt, hogy a problémádat racionálisan már alaposan megvizsgáltad, megértetted, azonban ez nem vezetett a probléma megoldásához. Ilyenkor segíthetnek az integratív módszerek. Amikor a problémák mélyre gyökereznek, előfordulhat, hogy szükségessé válik a tudattalan elménk mélyebb rétegeinek feltárása és feldolgozása. Az ilyen helyzetekben a relaxáció és módosult tudatállapot lehetőséget ad arra, hogy olyan válaszokat és megoldásokat hozzunk a felszínre, amelyek a tudatos elméből nehezen vagy egyáltalán nem lennének hozzáférhetőek. Az ilyen elmélyült belső munka segíthet abban, hogy a rejtett válaszokat és megoldásokat megtaláljuk és hozzáférhetővé tegyük számodra.

Relaxációs Módszerek
Progresszív Relaxáció

Általánosságban, relaxációnak tekinthetünk minden olyan tevékenységet, amely kellemes kikapcsolódással és nyugodtsággal jár. A szűkebb értelemben vett relaxáció pedig olyan módszerek összefoglaló neve, amelyek célja a test ellazítása, ezzel elősegítve a testi és lelki egészség helyreállítását és fejlődését.

Az progresszív relaxáció egy olyan módszer, ami arra épít, hogy az izmok automatikusan ellazulnak feszültség után; az izmok lazábbak lesznek, mint a feszültség előtt voltak. A lényege az, hogy ezt a természetes folyamatot tudatosan használjuk ki. A progresszív relaxáció aktív izommunkát igényel, eltérően az autogén tréningtől, és lehetővé teszi a relaxált állapot elérését azoknak is, akik úgy érzik, képtelenek ellazulni. 

Miért jó ez nekem? 

Az egész test tudatos ellazításával elérheted, hogy testi funkcióid, izmaid alapműködésre álljanak vissza. Elérheted, hogy a feszültséggel, feszítéssel járó energiák a továbbiakban ne folyjanak el feleslegesen. Segíthet, hogy a személyesen átélt stresszt csökkentse, s így viselhetőbbé tegye a problémákat.

Záró Gondolatok: 

  1. A különböző módszerekben való jártasság, a kellő tapasztalat megléte tagadhatatlnaul fontos egy pszichológusnál, azonban hiszem azt, hogy ennél is fontosabb a terapeuta személye és a terapeuta és kliens közt létrejövő kapcsolat milyensége.

  2.  A terápia alappilléreinek Carl Rogers által leírt 3 alapelvet tekintem, melyek az elfogadó attitűd, empátia és az autenticitás.

  3. Képviselem az integratív megközelítést, amely feltételez egy minden terápiás elméletben közös, általános emberképet, az egyén belső folyamatainak egy általánosan elfogadott szemléletét. Technikai síkon ez egy adott pszichés problémára, feladatra alkalmazható több, a nemzetközi és hazai irodalomban is hatékonynak ítélt módszer ötvözését jelenti.  

bottom of page