top of page

MÓDSZEREIM

Integratív Hipnoterápiás Eszközök
Imagináció (KIP)

A KIP (Katahym Imaginatív Pszichoterápia) folyamatában a terápiás munka nem a tudatos gondolkodással történik, hanem a tudattalan által megjelenített képi világban zajlik. A relaxált tudatállapotban megjelenő képek a személy tudattalanjának, tudatalatti konfliktusainak, problémáinak szimbolizációja. A képek által a felszínre, a tudatközelbe lehet emelni mélyen gyökerező félelmeket, vágyakat, indulatokat, elfojtott lelki tartalmakat. Ez aztán lehetővé teszi a tudatos szinten a további feldolgozást; a megértés, a belátás és a változás irányába mozdíthatja el a személyt.

A tudattalan szimbólumokkal végzett tevékenység tehát hatással van a tudattalan tartalmakra, lehetőséget teremtve ezzel a személyiség fejlődésére. 

Image by Camille Brodard
Ego-State Terápia

Az ego-state terápia egy olyan módszer, amely azzal az elmélettel dolgozik, hogy az "én" nem egységes entitás, hanem több különböző részből áll. Ez nem csak pszichésen sérült emberekre vonatkozik, hanem az egészséges emberekre is. Ezért van az, hogy bizonyos helyzetekben viselkedésünk, beszédünk, érzelmeink alapján kissé más személynek érezhetjük magunkat. Az Ego state terápia során feltárható, hogy az egyes én-állapotok mikor keletkeztek, milyen életkörülmény hívta őket életre, és mi a funkciójuk. A negatív pszichológiai vagy testi tüneteket generáló én-állapotok működése megváltoztatható, így a személyiség pozitív és integrált részévé válhatnak. A kliens és a terapeuta feladata ezért az, hogy ezeket negatív részeket egy pozitívabb összefüggésben újra kell alkotni. Tehát a módosult tudatállapotban zajló terápia célja az én-részek megszólítása, azaz az, hogy a személyiség különböző részei kommunikáljanak egymással, megnyitva ezzel az utat a hatékony személyiség újraszervezéséhez.

 

Miért jó ez nekem? 

Nem kizárt, hogy a problémádat racionálisan már alaposan megvizsgáltad, megértetted, azonban ez nem vezetett a probléma megoldásához. Ilyenkor segíthetnek az integratív módszerek. Amikor a problémák mélyre gyökereznek, előfordulhat, hogy szükségessé válik a tudattalan elménk mélyebb rétegeinek feltárása és feldolgozása. Az ilyen helyzetekben a relaxáció és módosult tudatállapot lehetőséget ad arra, hogy olyan válaszokat és megoldásokat hozzunk a felszínre, amelyek a tudatos elméből nehezen vagy egyáltalán nem lennének hozzáférhetőek. Az ilyen elmélyült belső munka segíthet abban, hogy a rejtett válaszokat és megoldásokat megtaláljuk és hozzáférhetővé tegyük számodra.

Sématerápiás Eszközök

A sématerápia a hagyományos kognitív viselkedésterápiát azzal egészíti ki, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a pszichológiai problémák gyermek-és serdülőkori eredetének feltárására, emotív technikákra, a terapeuta-páciens kapcsolatra és a maladaptív megküzdési stílusokra. A sématerápia segít a páciensnek és a terapeutának megérteni és rendszerbe foglalni a gyermekkorban kialakult maladaptív sémák okozta visszatérő magatartási mintázatokat. A modell segítségével a kliens képes lesz személyiségproblémáira objektív tudatosságal tekinteni és így erőt nyerni ezek elhagyására. A terapeuta a klienssel szövetségben harcol a sémák ellen integratív technikákat alkalmazva.

Miért jó ez nekem? 

Akár Ön is tapasztalhatott ahhoz hasonló érzést, mintha az évek alatt ugyanazok az események, mintázatok ismétlődnének újra és újra Önnel, amik ellen egyszerűen mintha nem tudna tenni. A sématerápia segít azonosítani azokat a gondolkodási és viselkedési mintákat, amelyek a mentális egészségi állapotok hátterében és állandósulásában. Képes lesz felismerni azokat az alapvető érzelmi szükségleteit, melyet talán gyermekkorában nem kapott meg, és képes lesz a terapeuta segítségével ezeket a szükségleteket kielégítik,  így az ezekből származó  érzelmi traumákat meggyógyítani. Emellett képes lesz a (kielégítetlen érzelmi szükségletek okozta negatív érzések enyhítésére kialakult)  megküzdési stílusokat és maladaptív viselkedéses mintákat leépíteni. 

Kognitív Terápiás Eszközök

A kognitív terápia alapvető feltevése, hogy gondolkodásunk során gyakran előfordulnak olyan automatikus gondolatok, amelyek villanás szerűen jelennek meg és befolyásolják hangulatunkat. Ezek a gondolatok akaratlanok, egyediek és konkrét helyzethez kapcsolódnak. A kognitív terápia segítségével ezeket a gondolatokat a terápiában azonosítjuk, megkérdőjelezzük, és objektívebb, reálisabb gondolatokkal helyettesítik.

Miért jó ez nekem? 

A kognitív terápia nagyon struktúrált, jól átlátható és mivel racionális szinten dolgozik, mindenki számára megérthető. Egy olyan módszer, ami praktikus és tanulható (kicsit sem idegen vagy misztikus) eszközökkel segít kialakítani egészségesebb gondolkodási mintákat és segíti megérteni az érzéseket és hangulatot befolyásoló negatív és gyakran irreális gondolatoknak. 

Záró Gondolatok: 

  1. A különböző módszerekben való jártasság, a kellő tapasztalat megléte tagadhatatlnaul fontos egy pszichológusnál, azonban hiszem azt, hogy ennél is fontosabb a terapeuta személye és a terapeuta és kliens közt létrejövő kapcsolat milyensége.

  2.  A terápia alappilléreinek Carl Rogers által leírt 3 alapelvet tekintem, melyek az elfogadó attitűd, empátia és az autenticitás.

  3. Képviselem az integratív megközelítést, amely feltételez egy minden terápiás elméletben közös, általános emberképet, az egyén belső folyamatainak egy általánosan elfogadott szemléletét. Technikai síkon ez egy adott pszichés problémára, feladatra alkalmazható több, a nemzetközi és hazai irodalomban is hatékonynak ítélt módszer ötvözését jelenti.  

bottom of page